SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 02/06/2023

SO HUU TRI TUE

Sở hữu trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Dù chưa có nghiên cứu chính thức nào về tác dụng của sản phẩm Imbosst đối với việc hỗ trợ điều trị Covid-19 nhưng sản phẩm Imboost vẫn có mặt trong công văn số 5944/BYT-YDCT của Bộ Y tế vừa thu hồi.