SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 15/04/2024
  • Click để copy

Xã Yên Nhân: Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

14:56, 23/01/2024
(SHTT) - Ngày 27/12/2023, UBND xã Yên Nhân đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2023.

Năm 2023 được đánh giá là năm thực hiện nhiệm vụ trong tình hình, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức, đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị - xã hội và sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân xã Yên Nhân đã tập trung tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội để ổn định đời sống nhân dân, an sinh xã hội được quan tâm kịp thời, công tác Quốc phòng được chú trọng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững, đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

c2c929ecbdb117ef4ea0-1515

Đồng chí Hà Thanh Hắng - Chủ tịch UBND xã Yên Nhân 

Về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 157 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/người/năm. Sản xuất lâm, nông nghiệp, thủy sản gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh, nhưng vẫn có bước phát triển. Theo đó, giá trị sản xuất ngành lâm, nông, nghiệp và thủy sản đạt 83 tỷ đồng, bằng 101% cùng kỳ. An ninh rừng được giữ vững. Chăn nuôi phát triển và chuyển dịch theo hướng tập trung quy mô vừa, tăng số lượng đàn, nâng cao chất lượng. Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát, kết quả tiêm phòng đợt 1/2023 đã tiêm được 5.405 liều đạt 100% KH huyện giao, trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm. Hiện nay trên địa bàn xã đã và đang thi công 5 công trình do xã làm chủ đầu tư ủy thác cho BQLDA huyện như Đường giao thông keo nâu thôn Mỵ, sửa chữa Trường Tiểu học Yên Nhân 2, Xây mới Đập Na Xá, thôn Mỵ,… Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ đạt 47 tỷ đồng bằng 103% cùng kỳ. Toàn xã có 95 hộ kinh doanh bán lẻ hàng hóa, các cơ sở kinh doanh được kiểm tra đều tuân thủ các quy định về ATTP.

Về công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo triển khai phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn đến các cơ quan, đơn vị, các thôn và quần chúng Nhân dân. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã Yên Nhân. Trong phát triển hạ tầng và xây dựng Nông thôn mới (NTM), Ban chỉ đạo xây dựng NTM đã tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng NTM, tính đến nay xã đạt 8/19 tiêu chí; 03/6 thôn đạt chuẩn NTM. Trong năm đã huy động được 32,709 triệu đồng để xây dựng NTM.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, thể thao tiếp tục đạt nhiều kết quả tiến bộ. UBND xã chỉ đạo các trường học tập trung, duy trì công tác dạy và học đạt kết quả tích cực, tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng so với năm học trước. Tổng số cán bộ, giáo viên năm học 2022-2023 ở 3 cấp học gồm có 88 cán bộ, giáo viên và 1.138 học sinh; tỷ lệ học sinh đăng ký thi vào lớp 10 đạt 45,9%, đăng ký học nghề 22,9%; có 01 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 18 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với những người có công, người hưởng bảo trợ xã hội và các đối tượng xã hội. Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trong dịp Tết; thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng đầy đủ, kịp thời.

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương thường xuyên được chăm lo, xây dựng vững mạnh về mọi mặt, không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Thực hiện hoàn thành nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2023 theo quy định. Tình hình an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn cơ bản ổn định, tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép sang Cam Pu Chia và Trung Quốc

Một số khó khăn, hạn chế

Năm 2023 trong bối cảnh đất nước và tỉnh ta có nhiều khó khăn, thách thức, khó lường, nhưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng bước đầu. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra thực hiện khá tốt, trong đó có một số chỉ tiêu vượt đã đạt và vượt kế hoạch. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế, giải quyết việc làm, các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện tốt hơn. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường , anh ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần phải khắc phục, đó là: Công tác cải cách hành chính ở một số bộ phận chưa có chuyển biến tích cực, việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân ở mức độ 3, mức độ 4 trên môi trường mạng còn hạn chế; Chỉ tiêu về đích NTM Thôn Mỏ chưa đạt, kết quả huy động các nguồn lực còn hạn chế, đòi hỏi trong thời gian tới cần có sự quyết tâm chính trị cao để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, năm 2024, Đảng bộ xã Yên Nhân tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng

tâm như: Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước xoá bỏ tập tục lạc hậu trong sản xuất chăn nuôi, đời sống vật chất của người dân từng bước được nâng lên, triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đầu tư, quản lý đất đai, môi trường, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, Quốc phòng - An ninh và trật tự an toàn xã hội. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, về phát triển kinh tế

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tập trung thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và giống cây trồng, vật nuôi. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2024, nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã dịch vụ Nông-Lâm nghiệp, khắc phục hệ thống thủy lợi, thủy nông đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất; Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn và duy trì phát triển các mô hình (mô hình trồng lá rong dưới tán rừng, ong mật, mô hình nuôi dúi an toàn thực phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị) phù hợp với tình hình địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế cao; Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã.

Tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh, hàng hóa đặc biệt là các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân, kiểm tra, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiếp tục hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo đúng trình tự, quy định. Quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, san ủi, chuyển đổi sai mục đích; Quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng. Tăng cường việc xử lý rác thải và bảo vệ môi trường ở các thôn, các cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, về phát triển Văn hóa xã hội

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà, tăng cường cơ sở vật chất trường học; Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.

Nâng cao chất lượng làng văn hóa; đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang; quan tâm đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền những ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống loa truyền thanh của xã và thôn. Thực hiện các chỉ tiêu về chuyển đổi số năm 2024.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng; chủ động phòng, chống dịch bệnh . Chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Quan tâm công tác bảo hiểm y tế, nâng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội; các chính sách giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo.

Thứ ba, về Quốc phòng - An ninh

Thực hiện tốt công tác Quốc phòng - An ninh năm 2024, giữ vững an ninh chính trị, TTAT xã hội trên địa bàn, tiếp tục xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, kế hoạch huấn luyện, bảo vệ vững chắc địa phương trong mọi tình huống. Tập trung giải quyết những bức xúc trong Nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các thôn tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Bảo Bình

Tin khác

Tin tức 12 giờ trước
“Triển Lãm Xúc Tiến Thương Mại và Đầu Tư Doanh Nhân Trẻ Việt Nam” là một sự kiện lớn cho các doanh nghiệp đã chính thức khai mạc tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh ngày 14 tháng 4 năm 2024.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Tính đến ngày 10/4, Thanh Hóa đã có 13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 363 xã và 717 thôn, bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; 97 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 23 xã, 480 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Google sẽ đầu tư 1 tỷ USD để nâng cao kết nối kỹ thuật số giữa Mỹ và Nhật Bản bằng cách xây dựng hai tuyến cáp ngầm mới, thông báo này được công ty con của Alphabet đưa ra trong một sự kiện gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp UBND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 13/4, Tọa đàm do Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam phối hợp với Bộ môn SHTT, Khoa Khoa học Quản lý (trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức đã diễn ra nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về SHTT, từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành.