Giấc mơ sữa Việt Nam

Xem tuổi xông nhà xuân Tân Sửu 2021 cho người tuổi Mão

Xem tuổi xông nhà xuân Tân Sửu 2021, tuổi nào đẹp nhất nên mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Quý Mão 1963, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1987, Kỷ Mão 1999.

Tuổi nào đẹp nhất nên mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ tuổi Mão?

Gia chủ tuổi Quý Mão 1963

Chủ nhà tuổi Quý Mão 1963 sinh từ ngày 25/1/1963 đến 12/2/1964 cầm tướng tinh con Mèo. Năm Tân Sửu 2021 gia chủ 59 tuổi; Mệnh ngũ hành: Kim Bạch Kim – Kim loại màu; Cung phi: Nam cung Khảm – Nữ cung Cấn.

Năm mới Tân Sửu 2021 bắt đầu từ ngày 12/2/2021 đến 31/1/2022; Mệnh 2021: Bích Thượng Thổ – Đất trên tường; Cung phi: Nam Càn – Nữ Ly; Mệnh quái (hành): Nam Kim – Nữ Hỏa.

Tuổi đẹp, hợp mệnh nhất để mời đến xông nhà đầu năm mới Tân Sửu 2021 cho nam nữ chủ nhà tuổi Quý Mão 1963 gồm 3 tuổi: Tân Hợi sinh năm 1971, Quý Mão sinh năm 1963 và tuổi Tân Sửu sinh năm 1961.

Những tuổi tốt này gia chủ nên lựa chọn người đến xông nhà là anh em họ hàng, bạn bè càng thân thiết, thân cận thì rất tốt. Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Mùi, Hợi hay tuổi Tuất để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Quý Mão 1963 nên tránh mời những người tuổi: Nhâm Ngọ sinh năm 2002, Mậu Thìn sinh năm 1988, Nhâm Thìn sinh năm 2012, Canh Dần sinh năm 2010, Quý Mùi sinh năm 2003, Tân Dậu sinh năm 1981, Canh Thân sinh năm 1980 là những tuổi xung khắc nhất với tuổi của mình đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2021 này.

Gia chủ tuổi Ất Mão 1975

Nam nữ tuổi Ất Mão 1975 sinh từ ngày 11/2/1975 đến 30/1/1976. Năm 2021 gia chủ 47 tuổi. Mệnh ngũ hành: Đại Khê Thủy – Nước khe lớn; Cung phi: Nam cung Đoài – Nữ cung Cấn.

Tuổi đẹp, hợp tuổi nhất để mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Ất Mão 1975 gồm các tuổi: Ất Sửu sinh năm 1985, Quý Mão sinh năm 1963, Tân Hợi sinh năm 1971, Canh Tuất sinh năm 1970, Nhâm Thân sinh năm 1992, Nhâm Dần sinh năm 1962, Ất Mùi sinh năm 1955.

Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Mùi, Hợi hay tuổi Tuất để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Ất Mão 1975 nên tránh mời những người tuổi: Nhâm Thìn sinh năm 2012, Nhâm Thìn sinh năm 1952, Canh Ngọ sinh năm 1990, Bính Thìn sinh năm 1976, Bính Ngọ sinh năm 1966, Nhâm Ngọ sinh năm 2002, Mậu Thìn sinh năm 1988 là những tuổi xung khắc nhất với tuổi mình đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2021 này.

Gia chủ tuổi Đinh Mão 1987

Nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 sinh từ ngày 29/1/1987 đến 16/2/1988. Năm 2021 gia chủ 35 tuổi. Mệnh ngũ hành: Lư Trung Hỏa – Lửa trong lò; Cung phi: Nam cung Tốn – Nữ cung Khôn.

Tuổi đẹp, hợp tuổi nhất để mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Đinh Mão 1987 gồm các tuổi: Kỷ Mão sinh năm 1999, Ất Hợi sinh năm 1995, Tân Sửu sinh năm 1961.

Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Mùi, Hợi hay tuổi Tuất để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 nên tránh mời những người tuổi: Nhâm Thìn sinh năm 2012, Bính Ngọ sinh năm 1966, Nhâm Thìn sinh năm 1952, Đinh Mùi sinh năm 1967, Ất Dậu sinh năm 2005, Giáp Thân sinh năm 2004, Canh Thìn sinh năm 2000 là những xung khắc nhất với tuổi mình đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2021 này.

Gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999

Gia chủ nam nữ tuổi Kỷ Mão 1999 sinh từ ngày 16/2/1999 đến 4/2/2000. Năm Tân Sửu 2021 gia chủ 23 tuổi. Mệnh ngũ hành: Thành Đầu Thổ – Đất trên thành; Cung phi: Nam cung Khảm – Nữ cung Cấn.

Tuổi đẹp xông nhà đầu năm mới 2021 hợp mệnh cho gia chủ nam nữ tuổi Kỷ Mão 1999 gồm: Kỷ Sửu 2009, Tân Tỵ 2001, Tân Hợi 1971, Quý Mão 1963, Ất Hợi 1995, Giáp Tuất 1994, Đinh Mão 1987, Bính Dần 1986, Bính Thân 1956, Nhâm Thân 1992, Kỷ Mùi 1979, Canh Tuất 1970 và tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962.

Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Mùi, Hợi hay tuổi Tuất để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999 cần tránh mời những người tuổi: Nhâm Thìn sinh năm 2012, Nhâm Ngọ sinh năm 2002, Mậu Thìn sinh năm 1988, Nhâm Thìn sinh năm 1952, Bính Ngọ sinh năm 1966, Ất Dậu sinh năm 2005, Đinh Mùi sinh năm 1967 là những tuổi xung khắc nhất với tuổi mình đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2021 này.

Thanh Thanh (T/h)