Sea Bank

VUSTA công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

(SHTT) - Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ đối với nhiều vị trí quan trọng.

Theo quyết định này, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) bổ nhiệm ông Phạm Hữu Duệ giữ chức Trưởng ban Ban Tổ chức và Chính sách Hội VUSTA. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 1/4/2021.

Trước khi ông Phạm Hữu Duệ được bổ nhiệm, VUSTA đã miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Tổ chức và Chính sách Hội đối với ông Nguyễn Quyết Chiến. Ông Chiến hiện là Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

VUSTA

 

Tại lễ công bố, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương VUSTA cũng bổ nhiệm bà Phạm Thị Bích Hồng, Phó Trưởng ban Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức VUSTA kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Nhà Xuất bản Tri thức. Thời gian giữ chức vụ là 2 năm.

Thay mặt những cán bộ được bổ nhiệm, ông Phạm Hữu Duệ bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (nơi ông Duệ công tác trước khi được bổ nhiệm), lãnh đạo VUSTA vì đã tin tưởng và giao nhiệm vụ.

Tân Trưởng Ban tổ chức và Chính sách hội Phạm Hữu Duệ hứa sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ trên tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA đánh giá cao những hoạt động và thành tích mà cả 3 nhân sự trên đã đạt được trong quá trình công tác và cho rằng việc bổ nhiệm là xứng đáng với năng lực và phẩm chất của mỗi cá nhân. TSKH Phan Xuân Dũng tin rằng những nhân sự này sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

P.V