SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 24/05/2024
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Vào giữa tháng 3/2023, Google đã giới thiệu khái quát về tính năng trí tuệ nhân tạo (Generative AI) sẽ được đưa vào các ứng dụng của Workspace. Hiện tại, Google đã bắt đầu cho phép công chúng trải nghiệm công nghệ này trên Gmail và Docs.