Vinamilk

Techcombank phát hành thêm 3.000 tỷ đồng trái phiếu không có tài sản đảm bảo

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) vừa thông báo đã hoàn tất chào bán riêng lẻ 3.000 tỷ đồng trái phiếu với tỷ lệ thành công 100%.

Tính từ tháng 9/2019 đến nay, Techcombank đã chào bán lũy kế 8.000 tỷ đồng trái phiếu.

Theo đó, trái chủ 100% là nhà đầu tư tổ chức, số lượng cụ thể không được công bố. Trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp. Lãi suất trái phiếu cố định 6,9%/năm được thanh toán sau, định kỳ hàng năm vào ngày tròn năm tính từ ngày phát hành.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) làm tổ chức tư vấn phát hành và đại lí lưu kí.

Techcombank vừa thông báo đã hoàn tất chào bán riêng lẻ 3.000 tỷ đồng trái phiếu với tỷ lệ thành công 100%

Hồi tháng 9/2019, Techcombank đã bán thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng với lãi suất cố định 6,2%/năm, trả lãi hàng năm.

Trước đó, HĐQT Techcombank thông qua phương án phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng hoặc bội số của 100.000 đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 3 năm, có thể được phát hành nhiều đợt, tuy nhiên không quá 10 đợt.

Khối lượng phát hành dự kiến mỗi đợt tối đa 5.000 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng trong quý III và 5.000 tỷ đồng trong quý IV.

Như vậy đến thời điểm này, Techcombank đã phát hành được tổng cộng 8.000 tỷ đồng trái phiếu, tương đương 80% kế hoạch đề ra trong nghị quyết.

T.Hường (TH)/Sở hữu Trí tuệ