Vinamilk

Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ 1/7/2020

Đồng ý tăng lương cơ sở lên 1,7 triệu đồng từ 1/7/2020, Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Chiều 12/11 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 với 93,37% đại biểu tán thành.

Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.512.300 tỷ đồng, tổng chi là 1.747.100 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 234.800 tỷ đồng, tương đương 3,44% GDP.

Quốc hội cũng đồng ý tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 488.921,352 tỷ đồng trong năm sau.

Với Nghị quyết này, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2020.

HP (SHTT)