Vinamilk
Galaxy S II có bản nâng cấp với màn hình 4,52 inch

Galaxy S II có bản nâng cấp với màn hình 4,52 inch

Galaxy S II Plus là bản nâng cấp với chip lõi kép tốc độ 1,5 GHz và màn lớn hơn Galaxy S II gốc, sản phẩm vừa xuất hiện tại Chile với giá bán hơn 730 USD.

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE