Giấc mơ sữa Việt Nam

Lợi nhuận năm 2020 tại VIB tăng 42%, nợ phải trả gấp 12 lần vốn chủ sở hữu

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2020 với lợi nhuận khả quan. Tuy nhiên, điều đáng chú ý chính là nợ phải trả của VIB gấp 12 lần tổng vốn chủ sở hữu. Đồng thời, nợ xấu tại VIB tính đến hết năm 2020 cũng tăng đáng kể.

Cụ thể, tính riêng trong quý 4/2020, thu nhập lãi thuần tại VIB tăng 53% so với cùng kỳ, đạt 2.561 tỷ đồng. Các hoạt động ngoài lãi cũng đem về các con số tăng trưởng. Thu từ dịch vụ tăng 44%, ghi nhận 751 tỷ đồng; lãi từ hoạt động ngoại hối gần 28 tỷ đồng trong khi cùng kỳ báo lỗ, lãi từ hoạt động khác tăng đến 50%, đạt gần 77 tỷ đồng.

Quý 4/2020, dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ và chi phí hoạt động tăng 30%, ở mức 1.303 tỷ đồng nhưng VIB vẫn báo lãi trước và sau thuế tăng 52%, ghi nhận 1.776 tỷ đồng và gần 1.421 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2020 tại VIB. Nguồn BCTC hợp nhất quý 4/2020.

Lũy kế cả năm 2020, VIB đạt 8.496 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 37% so năm 2019. Tổng thu nhập hoạt động tại VIB tăng 38%, đạt 11.215 tỷ đồng. Trong đó, chi phí hoạt động cũng tăng lên mức gần 4.465 tỷ đồng, tương đương tăng 30% so với năm 2019.

Trong năm 2020, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VIB tăng 43% so với năm trước, đạt gần 6.751 tỷ đồng. Trong khi đó, nhà băng này cũng đã chi gần 950 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro, tăng 50% so với năm trước.

Tuy nhiên,  lãi trước và sau thuế của VIB vẫn tăng 42%, ghi nhận gần 5.801 tỷ đồng và gần 4.641 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch 4.500 tỷ đồng lãi trước thuế cho cả năm 2020, VIB đã vượt 29% chỉ tiêu đã đề ra.

BCTC hợp nhất quý 4/2020 của VIB cho thấy nợ phải trả gấp 12 lần vốn chủ sở hữu.

Kết thúc năm 2020, nợ phải trả của VIB lên mức gần 227 tỷ đồng, tăng 33% so với thời điểm cuối năm 2019, gấp 12 lần vốn chủ sở hữu.

Trong khoản nợ phải trả trên chủ yếu là khoản nợ tiền gửi của khách hàng lên mức 150.360 tỷ đồng, tăng 23% so với thời điểm cuối năm 2019. Bên cạnh đó, khoản nợ tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác cũng tăng 56%, lên mức 42.476 tỷ đồng; phát hành giấy tờ có giá tăng vọt 66%, lên mức gần 28.559 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020, tổng vốn chủ sở hữu của VIB chỉ đạt 17.972 tỷ đồng. Như vậy, khoản nợ phải trả của VIB gấp 12 lần tổng vốn chủ sở hữu.

BCTC của VIB cũng cho thấy, tổng tài sản của VIB năm 2020 tăng 33% so với thời điểm cuối năm 2020, ghi nhận hơn 244.701 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 31% đạt 169.520 tỷ đồng.

Nguồn BCTC hợp nhất quý 4/2020. 

Đáng nói, tại ngày 31/12/2020, tổng nợ xấu của VIB tăng 17% so với cuối năm 2019, ghi nhận 2.957 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ tăng 114%, lên mức gần 798 tỷ đồng; nợ dưới tiêu chuẩn tăng 39%, lên mức 566 tỷ đồng. Tuy nhiên, do dư nợ cho vay khách hàng tăng 31% với 169.520 tỷ đồng, đã đưa tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tại VIB giảm từ 1,96% xuống 1,74%.

Ngoài ra, lãi và phí phải thu (nguồn lãi ảo) tại VIB năm 2020 tăng tới 20% so với năm 2019, lên mức 1.798 tỷ đồng.

Nguồn BCTC hợp nhất quý 4/2020. 

Hà Phương