Vinamilk

KHW tiếp tục gián đoạn chi trả cổ tức năm 2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thông báo tạm dừng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông của CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UpCOM: KHW).

Tuy nhiên, theo vietstock, thì việc thanh toán này đã được dời một lần từ ngày 18/10/2019 về ngày 18/11/2019.

Như vậy, việc thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông của KHW tiếp tục bị gián đoạn. Theo thông báo ngày 27/09 trước đó, phía KHW dự kiến trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu nhận 800 đồng), thanh toán vào ngày 18/10/2019.

Tuy nhiên đến ngày 16/10, cổ đông của KHW nhận được thông báo hoãn ngày thanh toán đến 18/11/2019. Lý do được đưa ra là chờ ý kiến của chủ sở hữu cổ đông nhà nước về việc thanh toán cổ tức của phần vốn nhà nước đã thoái vốn năm 2018.

Cổ đông Công ty này tiếp tục hụt hẫng khi vừa qua, KHW lại có thông báo tạm dừng việc chi trả cổ tức kể trên và chưa có thời gian hẹn thanh toán mới.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2018, doanh thu của Công ty này đạt gần 351 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017. Lãi ròng theo đó cũng tăng 20% lên mức 35 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của đơn vị này đạt hơn 268 tỷ đồng, tăng 6% so cùng kỳ. Lãi ròng ghi nhận ở mức hơn 30 tỷ đồng, tăng 13%.

Được biết, KHW đã chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%. Với năm 2017, Công ty này thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền chia thành 2 đợt, tổng tỷ lệ là 10.26%. Cho năm 2019, ĐHĐCĐ của Công ty thống nhất chi trả cổ tức với tỷ lệ 8.2%.

Theo cafef, căn cứ quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 03/09/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh hòa thành Công ty Cổ phần và Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh phương án và chuyển công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa thành CTCP.

Ngày giao dịch đầu tiên: 20/02/2017
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 13.1
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 26,000,000

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ