Vinamilk

GTN sẽ họp đại hội đồng cổ đông bất thường để sửa điều lệ

Theo tinnhanhchungkhoan, Công ty cổ phần GTNFoods (mã GTN, sàn HoSE) sẽ họp đại hội đồng cổ đông bất thường, theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự cuộc họp là 2/12/2019.

Nội dung họp bao gồm việc thực hiện sửa điều lệ công ty và một số nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Về kinh doanh, trong quý III/2019 vừa qua, GTNFoods đạt doanh thu thuần 833,5 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 766,9 tỷ đồng). Doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm là 2.268,7 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 2.302 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 22,4 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 23,3 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 64 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 115,5 tỷ đồng).

Trong 9 tháng đầu năm 2019, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 110,4 tỷ đồng, trong khi con số này cùng kỳ năm trước là âm 24,2 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2019, tổng tài sản của GTNFoods là 4.775,3 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 3.797,4 tỷ đồng, theo baodautu.

Được biết, mới đây trong tháng 11/2019, cổ đông lớn là Công ty cổ phần Invest Đại Tây Dương đã bán bớt 17 triệu cổ phiếu GTN để giảm tỷ lệ sở hữu tại GTNFoods từ 28,52% cổ phần xuống còn 21,72% cổ phần.

Theo cafef, Công ty Cổ phần GTNfoods (GTNfoods) được hình thành thông qua sự hợp nhất của các công ty đã có bề dày lịch sử trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp. Với xu hướng hội nhập, năm 2014 GTNfoods xác định lại chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và hàng tiêu dùng.

Công ty tập trung xây dựng nền tảng hạ tầng chung thông qua việc đầu tư vào các Tổng Công ty của nhà nước với bề dày lịch sử hoạt động, thương hiệu phổ biến, cơ sở hạ tầng tốt, nhưng gặp nhiều rào cản trong phát triển kênh phân phối, bán hàng và marketing.

Điển hình là GTNfoods đã đầu tư vào Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng, Tổng Công Ty Chè, Tổng công ty chăn nuôi và Sữa Mộc Châu.

Ngày giao dịch đầu tiên: 03/10/2014
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 12.6
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 68.000.000

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ