SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 04/06/2023

SO HUU TRI TUE

Thương hiệu 1 năm trước
(SHTT) - Để sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối với siêu thị, hàng hoá phải đảm bảo nguồn gốc, chất lượng mới có thể hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ bền vững.