Mai Phương ở trên cao sẽ luôn phù hộ cho con gái.

Tổng hợp : Webtretho