Vinamilk

Vinaruco đạt doanh thu 96 tỷ đồng, gấp 13 lần năm 2018

Vinaruco báo lãi ròng đến 28 tỷ đồng, đây là mức lãi khủng nhất của Công ty kể từ khi giao dịch trên sàn chứng khoán.

Lợi nhuận vượt 53% kế hoạch

CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (Vinaruco, UPCoM: VRG) ghi nhận doanh thu tăng đột biến trong quý 4/2019 lên hơn 85 tỷ đồng. Theo đó, lãi gộp trong kỳ của Vinaruco là 33 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gộp chưa đến 1 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính cũng tăng 70% lên 4,4 tỷ đồng trong khi không ghi nhận chi phí tài chính. Trong kỳ, Công ty cũng không ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí doanh nghiệp thì chỉ vỏn vẹn 1,8 tỷ đồng.

Vinaruco cũng báo lãi ròng đến 28 tỷ đồng, đây là mức lãi khủng nhất của Công ty kể từ khi giao dịch trên sàn chứng khoán.

 

Tính cả năm 2019, Vinaruco mang về 96 tỷ đồng doanh thu, gấp 13 lần năm 2018. Công ty cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 37 tỷ đồng, gấp 18 lần năm trước.

Được biết, Vinaruco đề ra chỉ tiêu doanh thu đạt 70 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 30 tỷ đồng. Với kết quả trên, Công ty đã vượt 41% kế hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận.

Về cơ cấu nguồn vốn, tại ngày cuối niên độ 2019, tổng tài sản của Công ty là 678 tỷ đồng, tăng 52% so hồi đầu năm. Tổng nợ của Vinaruco chiếm 377 tỷ đồng, gấp 2 lần so hồi đầu năm. Tuy vậy, Công ty không ghi nhận các khoản vay nợ tài chính ngắn và dài hạn.

Doanh thu lớn từ hợp đồng cho thuê hạ tầng và tiền gửi có kỳ hạn

Theo phía Vinaruco, trong quý 4, công ty đã ghi nhận doanh thu từ 2 hợp đồng cho thuê hạ tầng được hạch toán doanh thu một lần, ghi nhận doanh thu còn lại của 3 hợp đồng khác.

Ngoài ra, Công ty còn có doanh thu từ cho thuê đất, phí quản lý, bảo dưỡng từ 5 hợp đồng trên. Hơn nữa, tiền lãi từ việc gửi tiền có kỳ hạn tăng nhiều so với cùng kỳ do có nguồn tiền nhàn rỗi thu được từ các nhà đầu tư.

 

Trước đó, quý 3 công ty cũng ghi nhận doanh thu thuần đạt 4,2 tỷ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ. Trong khi đó mặc dù chi phí giá vốn bỏ ra cũng tăng mạnh 90% so với cùng kỳ, đạt 2,3 tỷ đồng song lợi nhuận gộp quý 3 đạt 1,9 tỷ đồng tăng mạnh gấp 3,6 lần cùng kỳ 2018.

Mộc Diệp (T.H)/ Sở hữu trí tuệ