SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 30/09/2023

SO HUU TRI TUE

Pháp luật 2 năm trước
(SHTT) – Từ sự việc đơn lẻ, người dân có thể đánh giá về chính quyền thông qua cách ứng xử hành chính. Nhưng cũng từ việc đơn lẻ, xuất hiện “lỗ thủng” có tính phổ quát trong quản lý nhà nước về đất đai, mà người dân thường là người bị tổn thương nhiều nhất.