SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 04/12/2023

SO HUU TRI TUE

Khoa học Công nghệ 7 năm trước
(SHTT) - Hội thảo Quốc tế Phát triển Năng lượng Sinh khối Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp do Bộ Công thương chủ trì sẽ được diễn ra vào ngày 17/11. Nội dung hội thảo là bàn về tiềm năng, định hướng, chính sách và giải pháp phát triển năng lượng sinh khối và ứng dụng năng lượng sinh khối ở Việt Nam.