doanh nghiệp vượt qua covid - các bài viết về doanh nghiệp vượt qua covid, tin tức doanh nghiệp vượt qua covid

  • Động lực vươn tới của Doanh nhân Việt Nam

    Động lực vươn tới của Doanh nhân Việt Nam

    Đời sống -Sáng tạo

    (SHTT)-Covid 19 khiến nhiều doanh nghiệp lâm cảnh đình đốn, đóng cửa; tình trạng người lao động bị giảm thu nhập, nghỉ việc, mất việc diễn ra ở nhiều nơi. Tuy nhiên, đội ngũ doanh nhân VN vẫn tìm kiếm các cơ hội vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây ra, để ổn định kinh doanh và giúp đỡ cộng đồng.