SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 04/06/2023

SO HUU TRI TUE

Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Trung Quốc đã công bố bộ hướng dẫn đạo đức đầu tiên cho trí tuệ nhân tạo (AI), đảm bảo rằng trí tuệ nhân tạo luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người.