Vinamilk

Cách trình bày mẫu nhãn hiệu kèm theo đơn đăng ký nhãn hiệu

Câu hỏi: Khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, chúng tôi phải làm 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau kèm theo đơn đăng ký ngoài mẫu nhãn hiệu được gắn trên tờ khai. Tuy nhiên, chúng tôi nhận được thông báo về việc đơn đăng ký có sai sót về cách thức trình bày. Vậy chúng tôi phải sửa như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm 37.5.a Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, các mẫu nhãn hiệu này phải được trình bày như sau:

“Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai".

dang ky nhan hieu

 Cách trình bày mẫu nhãn hiệu kèm theo đơn đăng ký nhãn hiệu

Như vậy, căn cứ quy định trên đây, khi trình bày mẫu nhãn hiệu trong đơn đăng ký nhãn hiệu thì ngoài mẫu nhãn hiệu được gắn trên tờ khai, đơn đăng ký phải kèm theo 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau và 09 mẫu nhãn hiệu này phải đáp ứng yêu cầu về cách thức trình bày. Nếu người làm đơn không đảm bảo được yêu cầu này thì đương nhiên đơn đăng ký không được chấp nhận hợp lệ do không đáp ứng yêu cầu về hình thức.

Căn cứ pháp lý:

Điểm 37.5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Theo netlaw