xuất khẩu sữa sang Trung Quốc - các bài viết về xuất khẩu sữa sang Trung Quốc, tin tức xuất khẩu sữa sang Trung Quốc

  • Tập đoàn TH xuất khẩu lô sữa đầu tiên sang Trung Quốc

    Tập đoàn TH xuất khẩu lô sữa đầu tiên sang Trung Quốc

    Thương hiệu

    (SHTT) - Mới đây, Lễ công bố xuất khẩu lô sản phẩm sữa đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đã được tổ chức tại Hà Nội. Theo đó, Công ty Cổ phần sữa TH là doanh nghiệp đầu tiên được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã số cho phép xuất khẩu hai nhóm sản phẩm sữa.