trợ cấp thai sản - các bài viết về trợ cấp thai sản, tin tức trợ cấp thai sản

  • Từ ngày 1/7 trợ cấp thai sản sẽ tăng lên bao nhiêu?

    Từ ngày 1/7 trợ cấp thai sản sẽ tăng lên bao nhiêu?

    Tin tức

    (SHTT) - Theo đó, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.