Vinamilk
Nga phát hiện loại ma túy nguy hiểm hơn heroin

Nga phát hiện loại ma túy nguy hiểm hơn heroin

Cảnh sát bài trừ ma túy Nga ở thành phố Tomsk thuộc vùng Siberia đã phát hiện một loại ma túy mới được làm từ chất dùng để vá lốp xe mà họ cho là có thể tác động đến não người nghiêm trọng hơn heroin.

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE