SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 31/05/2023

SO HUU TRI TUE

Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Sinh viên năm cuối trường ĐH RMIT, Phùng Minh Tuấn mới đây đã phát triển thành công công nghệ giúp giải quyết thách thức lớn nhất trong quá trình số hóa bệnh án tiếng Việt bằng việc phát triển thành công hệ thống nhận diện và giải mã chữ viết tay của bác sĩ Việt Nam.