SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 31/05/2023

SO HUU TRI TUE

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã yêu cầu 24 quận, huyện thu hồi 13 sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới đang lưu hành trên thị trường.