Giấc mơ sữa Việt Nam

Ý kiến xung quanh thu tiền tác quyền âm nhạc với quán cà phê

(SHTT) - Vấn đề thu tiền tác quyền âm nhạc với quán cà phê đang gây nhiều tranh cãi. Đại diện trung tâm bảo vệ tác quyền âm nhạc lý giải tiền thu tác quyền âm nhạc không phải là thu phí mà là tiền nhuận bút, thù lao của nhạc sĩ.

 Nguồn: Đài PT-TH Hà Nội