SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 03/10/2023

SO HUU TRI TUE

Kinh tế 1 năm trước
Trong giai đoạn 2022 - 2030, Bình Phước sẽ triển khai thực hiện 18 dự án nhà ở xã hội cho công nhân với diện tích khoảng 173ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 133.000 người.