Xuất hiện nhiều doanh nghiệp 'ma' để buôn lậu - các bài viết về Xuất hiện nhiều doanh nghiệp 'ma' để buôn lậu, tin tức Xuất hiện nhiều doanh nghiệp 'ma' để buôn lậu

  • Xuất hiện nhiều doanh nghiệp 'ma' để buôn lậu

    Xuất hiện nhiều doanh nghiệp 'ma' để buôn lậu

    Pháp luật

    Thời gian qua trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xuất hiện các đối tượng buôn lậu lợi dụng cơ chế thông thoáng về chính sách hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, cũng như xuất hiện doanh nghiệp “ma” đứng tên để làm thủ tục các lô hàng quá cảnh.