SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 30/09/2023

SO HUU TRI TUE

Tài sản trí tuệ 1 tháng trước
Tại Việt Nam, nửa đầu năm 2023, Fonos - ứng dụng sách nói có bản quyền - ghi nhận vượt mốc 5 triệu lượt nghe, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ứng dụng sách nói tại Việt Nam. So với năm 2022, doanh thu của ứng dụng này tăng trưởng 60%.
Tin tức 1 năm trước
Sách nói là xu hướng tất yếu trong quá trình chuyển đổi số của ngành xuất bản. Thời gian gần đây, công việc đọc sách nói ngày càng được ưa chuộng.
Kinh tế 1 năm trước
Trải qua chặng đường dài thử sức với nhiều dự án... Xuân Nguyễn và các cộng sự đang nỗ lực để đưa ứng dụng Fonos tiếp cận với nhiều người.