Giấc mơ sữa Việt Nam

Xem tuổi xông nhà xuân Tân Sửu 2021 cho người tuổi Thìn

Xem tuổi xông nhà xuân Tân Sửu 2021, tuổi nào đẹp nhất nên mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Giáp Thìn 1964, Bính Thìn 1976, Mậu Thìn 1988 và Canh Thìn 2000.

Tuổi nào đẹp nhất nên mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Thìn.

Gia chủ tuổi Giáp Thìn 1964

Nam nữ tuổi Giáp Thìn 1964 sinh từ ngày 13/2/1964 đến 31/1/1965 cầm tướng tinh con Rồng. Năm 2021 gia chủ 58 tuổi. Mệnh ngũ hành: Phúc Đăng Hỏa – Lửa trên đèn; Cung phi: Nam cung Ly – Nữ cung Càn.

Năm Tân Sửu 2021 bắt đầu từ ngày 12/2/2021 đến 31/1/2022. Mệnh 2021: Bích Thượng Thổ – Đất trên tường; Cung phi: Nam Càn – Nữ Ly; Mệnh quái (hành): Nam Kim – Nữ Hỏa.

Tuổi đẹp, hợp tuổi nhất để mời đến xông nhà đầu năm mới Tân Sửu 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Giáp Thìn 1964 gồm các tuổi: Kỷ Dậu sinh năm 1969, Mậu Tý sinh năm 2008, Canh Tý sinh năm 1960, Đinh Dậu sinh năm 1957, Bính Thân sinh năm 1956, Tân Dậu sinh năm 1981, Nhâm Tý sinh năm 1972, Mậu Thân sinh năm 1968.

Những tuổi tốt này gia chủ nên lựa chọn người đến xông nhà là anh em họ hàng, bạn bè càng thân thiết, thân cận thì rất tốt. Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Thân, Tý hay tuổi Dậu để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Giáp Thìn 1964 tuyệt đối tránh mời những người tuổi: Đinh Mùi sinh năm 1967, Nhâm Thìn sinh năm 2012, Nhâm Tuất sinh năm 1982, Nhâm Thìn sinh năm 1952, Ất Mão sinh năm 1975, Canh Thìn sinh năm 2000, Đinh Sửu sinh năm 1997 là những tuổi xung khắc nhất với tuổi mình đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2021 này.

Gia chủ tuổi Bính Thìn 1976

Nam nữ tuổi Bính Thìn 1976 sinh từ ngày 31/1/1976 đến 17/2/1977. Năm 2021 gia chủ 46 tuổi; Mệnh ngũ hành: Sa Trung Thổ – Đất pha cát; Cung phi: Nam cung Càn – Nữ cung Ly.

Tuổi đẹp, hợp tuổi nhất để mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Bính Thìn 1976 gồm các tuổi: Mậu Tý sinh năm 2008, Quý Dậu sinh năm 1993, Giáp Tý sinh năm 1984, Tân Tỵ sinh năm 2001, Đinh Dậu sinh năm 1957, Bính Thân sinh năm 1956, Ất Tỵ sinh năm 1965, Nhâm Thân sinh năm 1992, Bính Dần sinh năm 1986, Tân Hợi sinh năm 1971, Ất Hợi sinh năm 1995, Kỷ Dậu sinh năm 1969 và Canh Tý sinh năm 1960.

Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Thân, Tý hay tuổi Dậu để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Bính Thìn 1976 nên tránh mời những người tuổi: Nhâm Thìn sinh năm 2012, Nhâm Tuất sinh năm 1982, Đinh Mùi sinh năm 1967, Nhâm Thìn sinh năm 1952, Quý Mùi sinh năm 2003, Mậu Thìn sinh năm 1988 và Mậu Tuất sinh năm 1958 là những tuổi xung khắc nhất với tuổi mình đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2021 này.

Gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988

Nam nữ tuổi Mậu Thìn 1988 sinh từ ngày 17/2/1988 đến 5/2/1989. Năm mới 2021 gia chủ 34 tuổi; Mệnh ngũ hành: Đại Lâm Mộc – Gỗ rừng già; Cung phi: Nam cung Chấn – Nữ cung Chấn.

Tuổi đẹp, hợp tuổi nhất để mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Mậu Thìn 1988 gồm các tuổi: Mậu Tý sinh năm 2008, Đinh Dậu sinh năm 1957, Bính Thân sinh năm 1956, Ất Tỵ sinh năm 1965, Bính Tý sinh năm 1996, Bính Dần sinh năm 1986, Ất Dậu sinh năm 2005, Ất Hợi sinh năm 1995.

Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Thân, Tý hay tuổi Dậu để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 nên tránh mời những người tuổi: Tân Mùi sinh năm 1991, Mậu Thìn sinh năm 1988, Mậu Tuất sinh năm 1958, Bính Tuất sinh năm 2006, Quý Mùi sinh năm 2003, Bính Thìn sinh năm 1976, Đinh Mùi sinh năm 1967 là những tuổi xung khắc nhất với tuổi mình đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2021 này.

Gia chủ tuổi Canh Thìn 2000

Nam nữ tuổi Canh Thìn 2000 sinh từ ngày 5/2/2000 đến 23/1/2001. Năm 2021 gia chủ 22 tuổi; Mệnh ngũ hành: Bạch Lạp Kim – Vàng trong nến; Cung phi: Nam cung Ly – Nữ cung Càn.

Tuổi đẹp hợp mệnh nhất để mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Canh Thìn 2000 gồm các tuổi: Quý Dậu sinh năm 1993, Giáp Tý sinh năm 1984, Kỷ Dậu sinh năm 1969, Canh Tý sinh năm 1960, Ất Dậu sinh năm 2005, Bính Tý sinh năm 1996, Nhâm Thân sinh năm 1992, Mậu Thân sinh năm 1968.

Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Thân, Tý hay tuổi Dậu để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Canh Thìn 2000 nên tránh mời những người tuổi: Quý Mùi sinh năm 2003, Mậu Thìn sinh năm 1988, Mậu Tuất sinh năm 1958, Tân Mão sinh năm 2011, Nhâm Ngọ sinh năm 2002, Tân Mão sinh năm 1951, Đinh Mùi sinh năm 1967 là những tuổi xung khắc nhất với tuổi mình đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2021 này.

Thanh Thanh (T/h)