Giấc mơ sữa Việt Nam

Xem tuổi xông nhà xuân Tân Sửu 2021 cho người tuổi Sửu

Xem tuổi xông nhà xuân Tân Sửu 2021, tuổi nào đẹp nhất nên mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973, Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997.

Tuổi nào đẹp nhất nên mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ tuổi Sửu?

Gia chủ tuổi Tân Sửu 1961

Gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 sinh từ ngày 15/2/1961 đến 4/2/1962 cầm tướng tinh con Trâu. Năm 2021 gia chủ 61 tuổi. Mệnh ngũ hành: Bích Thượng Thổ – Đất trên tường; Cung phi: Nam cung Chấn – Nữ cung Chấn.

Năm âm lịch Tân Sửu 2021 bắt đầu từ ngày 12/2/2021 đến 31/1/2022. Mệnh 2021: Bích Thượng Thổ – Đất trên tường; Cung phi: Nam Càn – Nữ Ly; Mệnh quái (hành): Nam Kim – Nữ Hỏa.

Các tuổi xông đất xông nhà đầu năm mới 2021 Tân Sửu hợp mệnh với gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 gồm: Kỷ Sửu 2009, Mậu Tý 2008, Tân Tỵ 2001, Quý Dậu 1993, Ất Sửu 1985, Giáp Tý 1984, Ất Tỵ 1965, Bính Dần 1986, Đinh Dậu 1957, Bính Thân 1956, Ất Hợi 1995, Nhâm Thân 1992, Tân Hợi 1971, Kỷ Dậu 1969, Quý Mão 1963, Nhâm Dần1962, Tân Sửu 1961 và tuổi Canh Tý sinh năm 1960.

Những tuổi tốt này gia chủ nên lựa chọn người đến xông nhà là anh em họ hàng, bạn bè càng thân thiết, thân cận thì rất tốt. Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Tỵ, Dậu hay tuổi Tý để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 nên tránh mời những người tuổi: Đinh Mùi sinh năm 1967, Nhâm Thìn sinh năm 2012, Quý Mùi sinh năm 2003, Nhâm Ngọ sinh năm 2002, Mậu Thìn sinh năm 1988, Nhâm Tuất sinh năm 1982, Mậu Tuất sinh năm 1958 là những tuổi xung khắc nhất với tuổi mình đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2021 này.

Gia chủ tuổi Quý Sửu 1973

Gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 sinh từ ngày 3/2/1973 đến 22/1/1974. Năm mới 2021 gia chủ 49 tuổi. Mệnh ngũ hành: Tang Đố Mộc – Gỗ cây dâu; Cung phi: Nam cung Ly – Nữ cung Càn.

Tuổi nhất để mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho nam nữ gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 gồm các tuổi: Mậu Tý sinh năm 2008, Ất Tỵ sinh năm 1965, Kỷ Sửu sinh năm 2009, Đinh Dậu sinh năm 1957, Bính Tý sinh năm 1996, Bính Dần sinh năm 1986, Bính Thân sinh năm 1956, Ất Dậu sinh năm 2005, Ất Hợi sinh năm 1995 và tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953.

Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Tỵ, Dậu hay tuổi Tý để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 nên tránh mời những người tuổi: Quý Mùi sinh năm 2003, Nhâm Ngọ sinh năm 2002, Tân Mùi sinh năm 1991, Canh Ngọ sinh năm 1990, Bính Tuất sinh năm 2006, Mậu Thìn sinh năm 1988, Bính Thìn sinh năm 1976 là những tuổi xung khắc nhất với tuổi mình đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2021 này.

Gia chủ tuổi Ất Sửu 1985

Nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 sinh ngày 21/01/1985  đến ngày 8/2/1986. Năm 2021 gia chủ 37 tuổi. Mệnh ngũ hành: Hải Trung Kim – Vàng dưới biển; Cung phi: Nam cung Càn – Nữ cung Ly.

Tuổi đẹp, hợp nhất để mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Ất Sửu 1985 gồm các tuổi: Canh Tý sinh năm 1960, Quý Dậu sinh năm 1993, Ất Sửu sinh năm 1985, Giáp Tý sinh năm 1984, Kỷ Dậu sinh năm 1969, Bính Tý sinh năm 1996, Đinh Tỵ sinh năm 1977, Tân Sửu sinh năm 1961, Ất Dậu sinh năm 2005, Quý Tỵ sinh năm 1953.

Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Tỵ, Dậu hay tuổi Tý để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 nên tránh mời những người tuổi: Quý Mùi sinh năm 2003, Nhâm Ngọ sinh năm 2002, Mậu Thìn sinh năm 1988, Mậu Tuất sinh năm 1958, Tân Mão sinh năm 2011, Đinh Mùi sinh năm 1967, Tân Mão sinh năm 1951 là những tuổi xung khắc nhất với tuổi mình trên đến xông đất xông nhà cho mình đầu năm mới 2021 này.

Gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997

Chủ nhà tuổi Đinh Sửu 1997 sinh từ ngày 7/2/1997 đến 27/1/1998. Xuân mới 2021 gia chủ 25 tuổi. Mệnh ngũ hành: Giản Hạ Thủy – Nước dưới khe; Cung phi: Nam cung Chấn – Nữ cung Chấn.

Tuổi đẹp hợp tuổi hợp mệnh nhất xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 gồm: Tân Tỵ 2001, Ất Sửu 1985, Giáp Tý 1984, Quý Dậu 1993, Nhâm Thân 1992, Nhâm Tý 1972, Nhâm Dần 1962, Kỷ Tỵ sinh năm 1989, Tân Dậu 1981 và tuổi Tân Hợi sinh năm 1971.

Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Tỵ, Dậu hay tuổi Tý để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 nên tránh mời những người tuổi: Đinh Mùi sinh năm 1967, Tân Mùi sinh năm 1991, Canh Ngọ sinh năm 1990, Nhâm Thìn sinh năm 2012, Bính Tuất sinh năm 2006, Quý Mùi sinh năm 2003, Nhâm Tuất sinh năm 1982 là những tuổi xung khắc nhất với tuổi mình đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2021 này.

Thanh Thanh (T/h)


Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE