Giấc mơ sữa Việt Nam

Xem tuổi xông nhà xuân Tân Sửu 2021 cho người tuổi Dần

Xem tuổi xông nhà xuân Tân Sửu 2021, tuổi nào đẹp nhất nên mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Nhâm Dần 1962, Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986 và Mậu Dần 1998.

Tuổi nào đẹp nhất nên mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Dần.

Gia chủ tuổi Nhâm Dần 1962

Gia chủ tuổi Nhâm Dần 1962 sinh từ ngày 5/2/1962 đến 24/1/1963 cầm tướng tinh con Hổ. Năm mới 2021 gia chủ 60 tuổi. Mệnh ngũ hành: Kim Bạch Kim – Kim loại màu; Cung phi: Nam cung Khôn – Nữ cung Tốn.

Năm Tân Sửu 2021 bắt đầu từ ngày 12/2/2021 đến 31/1/2022; Mệnh 2021: Bích Thượng Thổ – Đất trên tường; Cung phi: Nam Càn – Nữ Ly; Mệnh quái (hành): Nam Kim – Nữ Hỏa.

Tuổi đẹp hợp mệnh để mời đến xông nhà đầu năm mới Tân Sửu 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Nhâm Dần 1962 gồm các tuổi: Đinh Hợi sinh năm 2007, Tân Hợi sinh năm 1971, Kỷ Dậu sinh năm 1969, Nhâm Dần sinh năm 1962, Tân Sửu sinh năm 1961, Canh Tý sinh năm 1960.

Những tuổi tốt này gia chủ nên lựa chọn người đến xông nhà là anh em họ hàng, bạn bè càng thân thiết, thân cận thì rất tốt. Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Ngọ, Tuất hay tuổi Hợi để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Nhâm Dần 1962 nên tránh mời những người tuổi: Mậu Thìn sinh năm 1988, Quý Mùi sinh năm 2003, Canh Thân sinh năm 1980, Mậu Tuất sinh năm 1958, Tân Mão sinh năm 2011, Nhâm Ngọ sinh năm 2002, Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là những tuổi xung khắc nhất với tuổi mình đến xông đất xông nhà cho mình đầu năm mới 2021 này.

Gia chủ tuổi Giáp Dần 1974

Nam nữ tuổi Giáp Dần 1974 sinh từ ngày 23/1/1974 đến 10/2/1975. Năm 2021 gia chủ 48 tuổi. Mệnh ngũ hành: Đại Khê Thủy – Nước khe lớn; Cung phi: Nam cung Cấn – Nữ cung Đoài.

Tuổi đẹp, hợp tuổi nhất để mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Giáp Dần 1974 gồm tuổi: Quý Dậu sinh năm 1993, Ất Sửu sinh năm 1985, Giáp Tý sinh năm 1984, Tân Hợi sinh năm 1971, Nhâm Dần sinh năm 1962, Quý Mão sinh năm 1963, Giáp Ngọ sinh năm 1954.

Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Ngọ, Tuất hay tuổi Hợi để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Giáp Dần 1974 nên tránh mời những người tuổi: Đinh Mùi sinh năm 1967, Nhâm Thìn sinh năm 2012, Giáp Thân sinh năm 2004, Tân Mùi sinh năm 1991, Mậu Thân sinh năm 1968, Nhâm Thìn sinh năm 1952 là những tuổi xung khắc nhất với tuổi mình đến đất xông nhà đầu năm mới 2021 này.

Gia chủ tuổi Bính Dần 1986

Nam nữ tuổi Bính Dần 1986 sinh từ ngày 9/2/1986 đến 28/1/1987. Năm 2021 gia chủ 36 tuổi. Mệnh ngũ hành: Lư Trung Hỏa – Lửa trong lò; Cung phi: Nam cung Khôn – Nữ cung Khảm.

Tuổi đẹp, hợp tuổi nhất để mời đến xông nhà đầu năm mới Tân Sửu 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Bính Dần 1986 gồm các tuổi: Bính Dần sinh năm 1986, Tân Sửu sinh năm 1961, Mậu Dần sinh năm 1998, Ất Hợi sinh năm 1995, Kỷ Dậu sinh năm 1969, Canh Tý sinh năm 1960.

Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Ngọ, Tuất hay tuổi Hợi để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Bính Dần 1986 nên tránh mời những người tuổi: Nhâm Thìn sinh năm 2012, Đinh Mùi sinh năm 1967, Nhâm Thìn sinh năm 1952, Giáp Thân sinh năm 2004, Nhâm Tuất sinh năm 1982, Ất Mão sinh năm 1975, Quý Tỵ sinh năm 1953 là những tuổi xung khắc nhất với tuổi mình đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2021 này.

Gia chủ tuổi Mậu Dần 1998

Nam nữ tuổi Mậu Dần 1998 sinh từ ngày 28/1/1998 đến 15/2/1999. Năm 2021 gia chủ 24 tuổi. Mệnh ngũ hành: Thành Đầu Thổ – Đất trên thành; Cung phi: Nam cung Khôn – Nữ cung Tốn.

Tuổi đẹp, hợp nhất để mời đến xông nhà đầu năm mới 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi Mậu Dần 1998 gồm các tuổi: Quý Dậu sinh năm 1993, Bính Dần sinh năm 1986, Kỷ Sửu sinh năm 2009, Mậu Tý sinh năm 2008, Ất Hợi sinh năm 1995, Ất Sửu sinh năm 1985, Tân Hợi sinh năm 1971, Nhâm Dần sinh năm 1962, Quý Mão sinh năm 1963, Đinh Dậu sinh năm 1957, Mậu Ngọ sinh năm 1978, Canh Tuất sinh năm 1970.

Nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì nên chọn người người tuổi Ngọ, Tuất hay tuổi Hợi để mời đến xông nhà đầu năm mới cho gia chủ.

Gia chủ tuổi Mậu Dần 1998 nên tránh mời những người tuổi: Giáp Thân sinh năm 2004, Đinh Mùi sinh năm 1967, Nhâm Thìn sinh năm 2012, Mậu Thìn sinh năm 1988, Canh Thân sinh năm 1980, Nhâm Thìn sinh năm 1952, Quý Mùi sinh năm 2003 là những tuổi xung khắc nhất với tuổi mình đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2021 này.

Thanh Thanh (T/h)