Vinamilk

Xây dựng Tiền Giang (THG) báo lãi sau thuế 30 tỷ đồng quý 3, tăng 7% so với cùng kỳ

Xây dựng Tiền Giang (THG) báo lãi 122 tỷ đồng trong 9 tháng, vượt 6% kế hoạch năm

Quý 3 Xây dựng Tiền Giang báo lãi sau thuế hơn 30 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và xây dựng Tiền Giang (mã chứng khoán THG) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 389 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trên 93 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nhất, trong quý chi phí bán hàng tăng đột biến từ 35,5 tỷ đồng quý 3 năm ngoái lên 49,9 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trên 40%, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần gấp đôi cùng kỳ, lên 6,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng mạnh chủ yếu do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 3 còn 30,3 tỷ đồng, tăng 7,1% so với quý 3/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 30 tỷ đồng.

 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu đạt 1.304 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu tăng doanh thu mảng bán bê tông và kinh doanh bất động sản. Báo cáo cho thấy doanh thu bán bê tông 9 tháng đầu năm đạt 915 tỷ đồng, tăng trưởng 62%. Mảng kinh doanh bất động sản cũng mang về 206 tỷ đồng doanh thu, hơn gấp đôi cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ đồng, tăng trưởng 63,8% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 6% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Quý 2 lãi 68 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã CK: THG) đã công bố BCTC quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 572 tỷ đồng tăng 66,3% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 158 tỷ đồng cao gấp 2 lần so với quý 2/2019.

Trong kỳ THG có gần 1,7 tỷ đồng chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng, tăng mạnh so với con số 986 triệu đồng cùng kỳ nên sau khi trừ các khoản chi phí THG lãi ròng gần 68 tỷ đồng cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình từ phía công ty lợi nhuận quý 2 tăng là do doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn tăng, đồng thời công ty cũng cho biết trong kỳ đã ghi nhận doanh thu một lần cho toàn thời gian cho thuê của Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Gia Thuận 1, doanh thu và lợi nhuận gộp chênh lệch tăng thêm so với cách thức ghi nhận doanh thu hàng năm là 168,2 tỷ đồng và 63,4 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, THG đạt 914,7 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 70% so với cùng kỳ, LNST đạt 91,6 tỷ đồng cao gấp gần 2 lần so với cùng kỳ trong đó LNST công ty mẹ đạt hơn 91 tỷ đồng tương đương EPS đạt 6.505 đồng.

 

Năm 2020, THG đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 115 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 40%. Như vậy với kế hoạch này kết thúc nửa đầu năm 2020 THG đã hoàn thành được 65% mục tiêu về doanh thu và 80% mục tiêu về lợi nhuận.

Đáng chú ý trong báo cáo quý 2/2020 của THG, người mua trả tiền trước đã tăng thêm 20% lên mức 203,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp có thuyết minh trong đó có 111,8 tỷ đồng là người mua chuyển nhượng/thuê quyền sử dụng đất trả trước, 79 tỷ đồng khách hàng thi công công trình xây dựng trả tiền trước, 12,5 tỷ đồng người mua bê tông trả tiền trước.

 
Mộc Diệp(T/H)/ Sở hữu trí tuệ

Macca
Sunshine
Nội thất Toàn Cầu
Van Phong
SO HUU TRI TUE