SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 04/10/2023

SO HUU TRI TUE

Sở hữu trí tuệ 5 năm trước
(SHTT) - “Ngay lúc này, rất có thể hôm nay và ngày mai, FIFA World Cup 2018 có thể biến mất tại tất cả các màn hình to, nhỏ quen thuộc của mỗi khán giả Việt Nam chỉ vì nạn livestream, truyền phát tín hiệu World Cup lậu”.