Vinamilk

Vinashin “thay tên đổi họ” thành SBIC

Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã "thay tên đổi họ" thành Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ và một số đơn vị thành viên, theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo thông cáo báo chí sáng 31-10 của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy sẽ có tên giao dịch quốc tế là SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION (SBIC) hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con.
TAGS: