Vinamilk

Vinamilk: Lãi ròng 9 tháng đạt 80% kế hoạch cả năm

Vinamilk báo lãi 2.690 tỷ đồng trong quý III, tăng 5% so với cùng kỳ. Công ty đã thực hiện được 75% kế hoạch doanh thu và 80% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2019.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã VNM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 với kết quả kinh doanh tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, theo bizlive, doanh thu thuần trong kỳ của Vinamilk đạt 14.291 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn đôi chút khiến biên lãi gộp co lại còn 47%, tương ứng lợi nhuận gộp đạt 6.723 tỷ đồng, tăng 3,5% so với quý III/2018.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 11% lên 207 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng mạnh 49% lên 45 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 11% lên 318 tỷ đồng. Do chi nhiều cho quảng cáo, nghiên cứu thị trường và dịch vụ khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm, chi phí bán hàng của Vinamilk lên đến 3.292 tỷ đồng.

Kết quả, Vinamilk báo lãi 2.690 tỷ đồng trong quý III, tăng 5% so với cùng kỳ. Kết quả này đẩy lợi nhuận sau thuế 9 tháng lên 8.378 tỷ đồng, tăng 6% trong khi doanh thu lũy kế đạt 42.079 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện được 75% kế hoạch doanh thu và 80% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2019.

Đặc biệt, khoản mục đầu tư vào các công ty liên kết tăng vọt từ 497 tỷ của đầu kỳ lên 1,478 tỷ đồng nhờ vào khoản đầu tư vào GTNFoods với tỷ lệ sở hữu 40.53%.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của Vinamilk đã tăng 7% so với cùng kỳ lên hơn 40.000 tỷ đồng trong đó đáng chú ý khoản tiền gửi ngắn hạn tăng hơn 1.500 tỷ đồng lên mức 9.795 tỷ đồng.

Vay nợ tài chính ngắn hạn cũng tăng từ 1,060 tỷ của đầu kỳ lên 4,188 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VNM ở mức 7,840 tỷ đồng, theo vietstock.

Với tổng lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi lên đến hơn 10.800 tỷ đồng, Vinamilk là một trong những doanh nghiệp có lượng tiền mặt lớn nhất trên sàn chứng khoán.

Nguồn: Vietstock

Mai Hương/Sở Hữu Trí Tuệ