Giấc mơ sữa Việt Nam

Vinaconex tạm hoãn họp ĐHCĐ 2019 vì không có người đủ thẩm quyền triệu tập

(SHTT) - Vinaconex buộc phải tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 do người triệu tập ĐHCĐ thuờng niên 2019 của Công ty đang bị Tòa án buộc tạm dừng hoạt động, vì vậy Vinaconex không có người triệu tập và chuẩn bị tài liệu trình ra ĐHCĐ thường niên theo kế hoạch.

Tổng công ty cổ phần Vinaconex (Mã: VCG) vừa có thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2019.

Thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị, ngày 15/3/2019 Vinaconex đã thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8/4 và dự kiến họp vào 8h ngày 23/4.

Tới ngày 20/3, Vinaconex đã gửi công văn tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp và nhận được thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Ngày 10/4, VSD đã gửi Vinaconex danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 8/4 để thực hiện gửi thông báo mời họp.

Anh 2

Vinaconex tạm hoãn họp ĐHCĐ 2019 vì không có người đủ thẩm quyền triệu tập

Tuy nhiên ngày 27/3 Vinaconex nhận được đồng thời 2 văn bản của Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, TP Hà Nội gồm: Thông báo thụ lý việc kinh doanh thương mại đề ngày 25/3 về việc “Yêu cầu hủy bỏ quyết định số 01 ngày 11/1/2019 của ĐHCĐ bất thường năm 2019” theo yêu cầy của Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ, Công ty TNHH Đầu tư Star Invest , ông Nguyễn Quang Trung, ông Thân Thế Hà và quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01 ngày 27/3 buộc Tổng công ty tạm dừng thực hiện nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 01 ngày 11/1/2019 của Vinaconex.

Trước sự việc này, trong ngày 28 – 29/3 Vinaconex đã liên tục gửi các văn bản khiếu nại đề nghị Tòa án Nhân dân quận Đống Đa hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời ngày 27/3.

Tuy nhiên ngày 2/4, Chánh án Tòa án Nhân dân quận đã có quyết định giải quyết khiếu nại trong đó không chấp nhận văn bản khiếu nại ngày 28/3 của Vinaconex.

Theo đó, hiện Vinaconex đang phải theo kiện và tuân theo các trình tự, thủ tục tố tụng xét xử vụ việc của Tòa án Nhân dân.

Trong thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị - Người triệu tập ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty đang bị Tòa án buộc tạm dừng hoạt động, vì vậy Vinaconex không có người triệu tập và chuẩn bị tài liệu trình ra ĐHCĐ thường niên theo kế hoạch.

Do đó, Vinaconex buộc phải tạm hoãn cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 cho tới khi Hội đồng quản trị được phục hồi hoạt động bình thường.

Hoàng Kiều