Vinamilk

Vinaconex lãi đột biến hơn 1.000 tỷ sau thuế quý 3 nhờ đâu?

Tổng công ty cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2020 lãi đột biến 1.037 tỷ đồng sau thuế, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước nhờ bán cổ phần tại một loạt dự án

Nhờ bán cổ phần dự án Bắc An Khánh

Tổng công ty cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2020 lãi đột biến 1.037 tỷ đồng sau thuế, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước nhờ bán cổ phần tại một loạt dự án trong đó có Bắc An Khánh.

Theo đó, các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Vinaconex đều giảm mạnh trong kỳ. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 giảm gần 45% cùng kỳ năm trước, đạt 1.270 tỷ, luỹ kế 9 tháng đạt hơn 3,800 tỷ, giảm 39% cùng kỳ 2019.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể, quý 3 đạt 22,5% và 9 tháng đạt 15,2%, con số này cùng kỳ 2019 đạt lần lượt là 18,6% và 14,8%.

Do bán một loạt dự bán trong kỳ, đáng chú ý nhất là việc chuyển nhượng 50% cổ phần tại liên doanh An Khánh JSC đã giúp Vinaconex ghi nhận doanh thu tài chính trong kỳ 2.185 tỷ, luỹ kế 9 tháng ghi nhận 2.922 tỷ, gấp 18 lần cùng kỳ năm trước.

 
Chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều giảm, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp gần 1.106 tỷ do trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, tăng 685% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3/2020 của Vinaconex đạt 1.274 tỷ, tăng 336% cùng kỳ năm trước, 9 tháng đạt 1.812 tỷ, tăng 166%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.037 Chị tỷ, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 1.450 tỷ, tăng 157%.

Đáng chú ý, Vinaconex trích lập hơn 1.220 tỷ dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi trong quý 3, nâng trích lập dự phòng tại thời điểm 30/9/2020 lên 1.582 tỷ.

Cùng ngày công bố KQKD quý 3, Vinaconex vừa thông báo sẽ mua lại tối đa 10% cổ phần đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ, tương đương sẽ mua vào hơn 44,17 triệu cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản của Vinaconex đạt 19.356 tỷ, tăng nhẹ so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu là 4.417 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.048 tỷ, tăng 1.100 tỷ so với đầu năm, thặng dư vốn cổ phần 355 tỷ.

Vinaconex muốn mua cổ phiếu quỹ tối đa 10% công ty

Nguồn vốn mua lại cổ phiếu là từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất trước khi thực hiện, cụ thể 1.644 tỷ đồng.

Trên báo cáo soát xét bán niên 2020, tổng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và vốn khác thuộc chủ sở hữu là hơn 1.478 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch và sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong quý IV. Khoảng giá mua lại sẽ theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trên thị trường, cổ phiếu VCG đang có giá 43.900 đồng/cp, tương đương vốn hóa thị trường gần 19.400 tỷ đồng. Tạm tính theo giá này, số tiền Vinaconex dự chi 1.936 tỷ đồng khi mua tối đa lượng cổ phiếu trên.

 

Vinaconex cũng đang cấu trúc lại các khoản đầu tư của mình. Cụ thể, doanh nghiệp đã bán xong 50% vốn tại liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC); hoàn tất giao dịch chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH Một thành viên Giáo dục Phúc Yên; chuẩn bị bán hơn 17 triệu cổ phiếu Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc (UPCoM: ND2); dừng thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng và không tiếp tục triển khai tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư

Vinaconex cũng tham gia vào lĩnh vực hạ tầng, được chọn làm nhà thầu chính xây dựng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, một cấu phần của cao tốc Bắc - Nam. Dự án này Vinaconex liên doanh với công ty TNHH xây dựng Trung Chính, cũng là một nhà thầu có năng lực cao trong thi công những công trình lớn, kỹ thuật phức tạp như cầu vòm Hoàn Văn Thụ, (Hải Phòng); cầu Cửa Đại, (Quảng Nam); cầu Hưng Hà, (Hưng Yên)…Ngày 30/9 vừa qua, dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã chính thức khởi công.

Mộc Diệp(T/H)/ Sở hữu trí tuệ