Vietjet liên tục ‘delay - các bài viết về Vietjet liên tục ‘delay, tin tức Vietjet liên tục ‘delay