Vinamilk

Vietinbank 6 tháng đầu năm: Âm dòng tiền lưu chuyển, nợ có khả năng mất vốn tăng gần 60%

(SHTT) - Nhiều chỉ số tăng trưởng mạnh, nhưng dòng tiền thuần của Ngân hàng Vietinbank lại âm gần 26.800 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn đang ở mức 8.302 tỷ đồng, tăng gần 60% so với đầu năm.

 Mới đây, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Vietinbank (Mã CK: CTG) đã công bố BCTC bán niên 2018 sau soát xét với nhiều chỉ số kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ.

CTG1

 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của Ngân hàng ghi nhận 14.440 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.199 tỷ đồng, tăng 31,9%, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 357 tỷ đồng; hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi 213 tỷ, tăng 20% so với cùng kỳ và lãi thuần mua bán chứng khoán đầu tư tăng 141%, đạt 130 tỷ.

Tuy nhiên, lãi từ hoạt động khác giảm nhẹ xuống 785 tỷ đồng, trong khi thu nhập góp vốn mua, cổ phần giảm sâu tới 62% so với cùng kỳ xuống còn 210 tỷ đồng. 

Sau khi trừ đi chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Ngân hàng lần lượt đạt 5.265 tỷ đồng và 4.252 tỷ đồng, tăng tương ứng 9,3% và 8,4% so với cùng kỳ năm 2017.

CTG2

 Nguồn: BCTC hợp nhất bán niên 2018 đã soát xét Vietinbank

Tính đến ngày 30/6/2018, Vietinbank có tổng tài sản là 1.140.117 tỷ đồng tăng hơn 4% so với đầu năm, trong đó, huy động tiền gửi khách hàng tăng trưởng 13,2% lên mức 852.447 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 867.566 tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm.

Mặc dù ngân hàng đã tích đẩy mạnh cho vay nhưng việc cân đối được dòng tiền lại không hề đơn giản. Theo đó, trong nửa đầu năm 2018, Vietinbank đang bị âm dòng tiền thuần.

Cụ thể, kết thúc Quý II, lưu chuyển tiền thuần của Vietinbank âm gần 26.800 tỷ đồng, (trong khi cùng kỳ tăng hơn 12.100 tỷ đồng), bao gồm lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 26.586 và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 207 tỷ đồng.

Trong số này, có hơn 74.200 tỷ đồng là do Ngân hàng tăng các khoản cho vay và giảm gần 40.000 tỷ đồng các khoản tiền gửi/vay các TCTD. Bên cạnh đó, Vietinbank còn thanh toán khoản công nợ hoạt động hơn 74.600 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ khoảng hơn 2.600 tỷ đồng.

ctg3

 Nguồn: BCTC hợp nhất bán niên 2018 đã soát xét Vietinbank

Được biết, trong kỳ vừa rồi, Vietinbank đã mua lại toàn bộ nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). 

Tuy nhiên, về chất lượng cho vay, hiện tổng nợ xấu của Vietinbank đã tăng hơn 2.200 tỷ so với đầu năm lên mức 11.227 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu tăng 0,15% lên mức 1,29%. 

Đáng chú ý nợ có khả năng mất vốn đã tăng 59,1% so với đầu năm lên 8.302 tỷ đồng, chiếm 74% tổng nợ xấu của Vietinbank.

ctg4

 Nguồn: BCTC hợp nhất bán niên 2018 đã soát xét Vietinbank

Ánh Phượng