Vinamilk

Vì sao Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI) bị xử phạt?

(SHTT) - Mới đây, Cục thuế TP. HCM đã ban hành Quyết định số 4851/QĐ-CT xử phạt vi phạm về thuế đối với Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam ( CADIVI, HoSE: CAV), niên độ thanh tra năm 2018.

Theo đó, qua kiểm tra thuế tại công ty, Cục thuế TP.Hồ Chí Minh cho biết CADIVI đã khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với doanh thu HHDV không chịu thuế, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các khoản chi thực tế phát sinh không liên quan đến hoạt động SXKD và kê khai thiếu doanh thu dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ quy định. Không có các tình tiết tăng nặng cũng như giảm nhẹ. Do đó:

- Phạt tiền 176.857.083 đồng theo quy định.

Các biện pháp khắc phục hậu quả:

- Nộp đủ số tiền thuế GTGT còn thiếu, số tiền 17.051.620 đồng.

- Nộp đủ số tiền thuế TNDN còn thiếu, số tiền 867.233.796 đồng.

- Nộp tiền chậm nộp thuế GTGT, số tiền 1.542.161 đồng.

- Nộp tiền chậm nộp thuế TNDN, số tiền 43.708.583 đồng.

Các số tiền chậm nộp này đã được tính đến hết ngày 16/9/2019.

Tổng số tiền phạt, truy thu và chậm nộp 1,1 tỷ đồng.

Theo cơ quan thuế, số tiền chậm nộp thuế được tính đến hết ngày 16/9/2019. CADIVI sẽ phải tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ ngày 17/9/2019 đến ngày nộp đủ tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước theo quy định.

CADIVi-vi-pham-thue-vnf

Vì sao Dây Cáp điện Việt Nam (Cadivi) bị xử phạt? 

Trong thời hạn quá 10 ngày, nếu CADIVI không chấp hành quyết định của Cục thuế TP. HCM thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định.

Về tình hình kinh doanh, năm 2018 doanh thu thuần đạt 8.546 tỷ đồng, là mức doanh thu kỷ lục CADIVI từng đạt được, tăng 25% so với năm 2017 và tăng 4,1% so với kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ phê duyệt.. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 của CAV là 530 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2017 và vượt 17% kế hoạch cả năm.

Cuối năm 2018, tổng tài sản đạt 3.484 tỷ đồng, tăng 521 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 1.470 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu 576 tỷ đồng.

Tổng số tiền phạt, truy thu và chậm nộp 1,1 tỷ đồng.

Minh Châu