Vinamilk

Vì sao Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội bị xử phạt?

(SHTT) - Theo đó, Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội bị phạt 350 triệu đồng theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.

 Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội có địa chỉ tại Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

Theo đó, Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội bị phạt 350 triệu đồng theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Son tong hop

 

Theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP: Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.

Theo tìm hiểu, Sơn Tổng hợp Hà Nội được cổ phần hóa từ ngày 1/1/2006, trên cơ sở Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội, thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam - Bộ Công nghiệp, vốn là một Công ty sản xuất sơn đầu ngành của Việt Nam thành lập từ năm 1970. CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội nổi tiếng với thương hiệu Sơn Đại Bàng. 

 Được biết, cùng ngày, UBCKNN cũng quyết định xử phạt bà Trương Thị Giàu (TP.HCM) 31,25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Trước đó, ngày 5/3/2019, bà Trương Thị Giàu đã thực hiện giao dịch mua 907.808 cổ phiếu của Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (mã GTA) dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu sở hữu sau giao dịch là 9,2% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của GTA, trở thành cổ đông lớn của GTA nhưng đến ngày 28/3/2019, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM mới nhận được báo cáo giao dịch trở thành cổ đông lớn của bà Giàu.

Loan Hoàng