Vinamilk

Vì sao Bộ VH yêu cầu dừng đấu giá lô tài sản của Hãng phim truyện Việt Nam?

(SHTT) - Liên quan đến thông tin bán đấu giá tài sản của Hãng phim truyện Việt Nam sau cổ phần hóa, ngày 30/10, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch có văn bản đề nghị tạm dừng việc đấu giá.

Văn bản số 4654 gửi Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam do ông Trần Hoàng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ký. Theo đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được thông tin Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam thực hiện bán đấu giá tài sản không cần dùng không tính vào giá trị Hãng phim Truyện Việt Nam để cổ phần hóa.

 Bộ VHTTDL có ý kiến như sau: Ngày 9/10/2017, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyền định số 2526/QĐ – TTCP công bố Quyết định thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim Truyện Việt Nam. Vì vậy, Bộ VHTTDL đề nghị công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tam thời dừng triển khai việc bán đấu giá tài sản không cần dùng không tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa đã được Công ty TNHH MTV Hãng Phim truyện Việt Nam bàn giao sang Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam để phục vụ công tác thanh tra.

Bộ VHTTDL đề nghị Công ty MTV Mua bán nợ Việt Nam tiếp tục quản lý, bảo quản tài sản bàn giao theo đúng quy định hiện hành.

hang_phim

Vì sao Bộ VH yêu cầu dừng đấu giá lô tài sản của Hãng phim truyện Việt Nam? 

Trước đó, Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (thuộc Bộ Tài chính) đã ký Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty cổ phần đấu giá Thành An. Tài sản đấu giá bao gồm phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, vật tư hàng hóa Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam tiếp nhận từ Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam, được cho là “tài sản tồn đọng không cần dùng, chờ thanh lý đã loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa”.

Trong văn bản ghi rõ: "Lô 2: Tài sản là phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, vật tư hàng hóa; DATC tiếp nhận từ CTCP Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam, giá khởi điểm: 793.600.000 đồng (đã bao gồm VAT)".

PV (t/h)

 


Macca
Sunshine
Nội thất Toàn Cầu
Van Phong
SO HUU TRI TUE