SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/07/2024
  • Click để copy

Vang mãi bản hùng ca chiến thắng

15:44, 20/06/2024
(SHTT) - Vết hằn chiến tranh đã lùi sâu theo dòng chảy của thời gian, nhưng đối với mỗi người con Việt Nam thì chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử dường như vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức và hơi thở.

Còn nhớ ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954 đầy khói đạn ấy, sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, bắn rơi 62 máy bay, thu 64 ô tô và toàn bộ vũ khí, đạn dược… của địch. Lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của Quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries – chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

Chiến thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” này đã góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, anh dũng của quân và dân ta, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

a1

 Chiều 7/5/1954, lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm vóc thời đại sâu sắc, là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của dân tộc. Đây là một chiến dịch điển hình trong lịch sử, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta đánh thắng quân viễn chinh Pháp có tiềm lực quân sự mạnh, vũ khí trang thiết bị hiện đại. Không chỉ là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường; sức mạnh khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, mà đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; ở đó còn là sự phát triển đến đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi rực rỡ nhất trong thế kỷ XX.

Thắng lợi này đã giáng đòn quyết định đập tan ý chí xâm lược của các thế lực thực dân hiếu chiến, đánh dấu chấm hết cho âm mưu, bản chất ngoan cố, của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên bàn Hội nghị; buộc Chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tiếp nối chiến thắng quân sự, hội nghị Giơnevơ 1954 cũng là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngoại giao Việt Nam khi lần đầu tiên bước lên vũ đài đàm phán đa phương với sự tham gia của các cường quốc, để bàn về các vấn đề liên quan đến quyền cơ bản của chính dân tộc mình. Trong bối cảnh tình hình thế giới và quan hệ quốc tế có nhiều diễn biến rất phức tạp, các nước lớn tham gia Hội nghị đều theo đuổi những mục tiêu và lợi ích khác nhau, Việt Nam đã giành được thắng lợi, mang lại những quyền lợi to lớn và chính đáng cho dân tộc.

a2

 Phiên họp toàn thể bế mạc Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ở Giơ-ne-vơ tháng 7/1954. (Nguồn ảnh: Viện Lưu trữ Phim ảnh Nhà nước Nga). 

a3

Bản Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 21/7/1954 và Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh 22/7/1954 (Nguồn ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III). 

Từ 54 ngày đêm chiến đấu anh dũng, đến đại thắng trên bàn hội nghị với Hiệp định Giơ-ne-vơ, đây chính là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập, khát vọng tự do và yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử văn hiến. Chiến thắng này còn là bước ngoặt vĩ đại, minh chứng rõ nét của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta: đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; của liên minh đoàn kết chiến đấu thủy chung Việt Nam, Lào, Campuchia.

a4

Đại diện Bộ Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Tạ Quang Bửu ký Hiệp định về việc đình chỉ chiến sự ở Đông Dương tại Cung quốc gia, tháng 7/1954 (Nguồn ảnh: Viện Lưu trữ Phim ảnh Nhà nước Nga). 

Như vậy, kế thừa và phát huy truyền thống Điện Biên Phủ, với đường lối cách mạng đúng đắn, sự chỉ đạo tài tình của Đảng, quân và dân ta đã vượt qua 21 năm kháng chiến trường kỳ, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 10 năm đấu tranh phá bao vây cấm vận và hơn 35 năm đổi mới, đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Như vậy, Chiến thắng Điện Điên Phủ và hiệp định Giơnevơ chính là tiền đề, là nguồn động lực to lớn giúp dân tộc chống lại những thế lực bành trướng, xây dựng đấy nước phồn vinh, vững mạnh như ngày hôm nay, chẳng vậy mà nhà thơ Tố Hữu đã từng viết:

“Chín năm làm một Điên Biên

Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng.”

Thấm thoắt đã 70 năm đã trôi qua, dù thời gian có làm mờ dấu chân của người lính trên chiến trường năm xưa, dù không phải đổ mồ hôi, máu và cả tính mạng để giành lại độc lập tự do như lớp lớp thế hệ ông cha khi xưa, nhưng trong sâu thẳm tâm khảm mỗi người con may mắn được sinh ra trong thời bình ngày hôm nay, Điện Biên Phủ mãi là niềm tự hào, là nguồn cổ vũ lớn lao và là bài học kinh nghiệm quý báu đối với dân tộc Việt Nam nói chung, và thế hệ tuổi trẻ nói riêng trên hành trình tiếp nối truyền thống cha ông đi trước, thực hiện hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Lật lại thực tại, ta có thể thấy rằng tuổi trẻ là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, là những chủ nhân tương lai của nước nhà, sự nghiệp đổi mới “Đại đoàn kết dân tộc” có thành công hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được hay không, một phần lớn là do thanh thiên chúng ta. Chúng ta - những thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh cần phải nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm “rèn đức – luyện tài” để ngày mai lập nghiệp, là thế hệ tiên phong trên mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội trong thời chiến cũng như thời bình, cống hiến nhiều hơn nữa cho non sông, đất nước và dân tộc Việt Nam. Ý thức được sứ mệnh thiêng liêng, cao cả đó, trong thời gian vừa qua, thanh niên chúng ta luôn cố gắng rèn đức, luyện tài, khẳng định được vai trò xung kích đi đầu trước những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Hiện nay, tuổi trẻ cả nước đang xung kích trên mọi lĩnh vực công tác, lập nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bản thân tôi luôn nhận thức được rằng, hiện nay đã và đang có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ đang ngày đêm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vững vàng ở nơi biên cương, hải đảo, vượt qua muôn vàn khó khăn, sóng gió, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền, an ninh Tổ quốc, bảo vệ “Sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”. Đó là đồng đội, đồng chí của chúng tôi luôn xông pha, băng mình trong bão lũ, thiên tai, hiểm họa để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân; giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường quốc phòng – an ninh.

Trước đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặt ra yêu cầu mỗi cá nhân chúng ta cần phải tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phát huy vai trò xung kích tham gia xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Công an nhân dân cần nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, luôn tu dưỡng phẩm chất của người quân nhân cách mạng, đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thương yêu đồng chí, kính trọng nhân dân, kỷ luật nghiêm minh, nêu cao cảnh giác cách mạng, mài sắc ý chí chiến đấu, vượt mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Người công an nhân dân có thể đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần; sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ “Sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”; bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân. Ngoài ra, mỗi cá nhân đều cầu ra sức học tập, nghiên cứu, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao mới, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; cùng với tuổi trẻ cả nước làm chủ khoa học công nghệ, chiến thắng đói nghèo, lạc hậu.

a5

Cán bộ, chiến sĩ phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang nghiên cứu ứng dụng phương tiện nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ. 

a6

 

a7

 Chi đoàn phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đoàn xã  - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Liên Chung huyện Tân Yên tổ chức Lễ ra quân Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2022.

Bác Hồ đã từng viết:

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân,

Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ,

Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội!”

Trong tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Nikolai Ostrovsky từng viết: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí…”

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào ngày 15/9/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở: Mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức cơ quan nội chính phải thường xuyên tôi luyện, rèn giũa bản thân để “thanh bảo kiếm” luôn rắn rỏi và sắc bén, dám vung kiếm và vung kiếm đúng lúc, chém đúng đối tượng, không bị sứt mẻ; để “lá chắn” luôn vững vàng, chắc chắn, không một viên đạn, mũi tên nào có thể xuyên thủng, nhất là những viên đạn, mũi tên “bọc đường”.

Thế kỉ XXI là thế kỉ hội nhập toàn cầu, là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi các thanh niên công an hôm nay cần phải chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học kĩ thuật, tạo ra những sản phẩm tri thức, đưa đất nước ngày càng phát triển. Tôi và các đồng chí, chúng ta hãy cùng rèn đức, luyện tài, thắp lên ngọn lửa cống hiến, kiên định lý tưởng Cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân,  cùng tuổi trẻ cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam XHCN phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu:

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta

Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.”

Nguyễn Cao Sơn, ngày sinh 10/01/1997.

Đơn vị phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang

 

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị về xây dựng, hoàn thiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương về văn bản giả mạo, có số ký hiệu 2133/BHXH-CSYT ngày 01/7/2024, được gửi đến một trường tiểu học ở tỉnh Bình Dương qua email.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Chiều 22/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có buổi tiếp Cố vấn Đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Chiều 22/7, UBND TP Hà Nội ra Công điện số 07/CĐ-UBND về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Tin tức 21 giờ trước
(SHTT) - Vào 10 giờ hôm nay (ngày 22/7/2024), bão số 2 đã đi vào vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 150km về phía Đông Nam. Hiện, Quảng Ninh đã và đang tập trung mọi nguồn lực để ứng phó với bão số 2.