Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia - các bài viết về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, tin tức Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia

  • Quyết liệt chống hàng giả

    Quyết liệt chống hàng giả

    Chống hàng giả - Bảo vệ người tiêu dùng

    (SHTT) - Hội nghị “Xúc tiến chống hàng giả -2018” diễn ra sáng nay ngày 23/11/2018, tại TPHCM do Quỹ Chống hàng giả (ACF) tổ chức với sự tham dự của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Cục C03 (Bộ Công an), Cục A 69 (Bộ Công an), Tổng cục Quản lý thị trường,…