SO HUU TRI TUE
Người có tu dưỡng là người biết tiết chế lời nói, nóng giận và lắng nghe nhiều hơn

Người có tu dưỡng là người biết tiết chế lời nói, nóng giận và lắng nghe nhiều hơn

Những khoảnh khắc con người tức giận, chỉ số IQ sẽ trở về số 0. Đây là lúc con người dễ dùng lời nói để làm tổn thương người khác, lời nói có thể “gi.ết” người. Chính bởi vậy mà bạn cần tiết chế lời nói, cơn nóng giận và học cách lắng nghe nhiều hơn.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE