Giấc mơ sữa Việt Nam
Bản tin Sở hữu trí tuệ: Nông sản được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tăng vượt trội

Bản tin Sở hữu trí tuệ: Nông sản được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tăng vượt trội

(SHTT) - Theo thống kê mới đây của Cục Sở hữu trí tuệ, các sản phẩm nông sản của Việt Nam được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã tăng vượt trội. Hiện có 28.828 sản phẩm nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu. Trong đó sản phẩm nông sản của Việt Nam chiếm tới 2/3.

Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE