Vinamilk

Tư vấn quyền bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích khi cải tiến sản phẩm

Câu hỏi: Tôi đã hoàn thành việc nghiên cứu cải tiến sản phẩm và muốn bảo hộ tại Việt Nam. Vậy tôi muốn hỏi luật sư một vài câu hỏi dưới đây:

Tôi muốn đăng ký quyền bảo hộ cải tiến 3 sản phẩm:

Thứ nhất, các phương tiện giao thông để hạn chế thiệt hại tối đa khi các phương tiện giao thông va chạm vào nhau hoặc có thể khi máy bay bị rơi cũng có thể giảm bớt thiệt hại.

Thứ hai, cách để các loại phương tiện hạn chế tối đa thể tích và năng lượng sử dụng khi không cần thiết và có thể tận dụng tối đa thể tích khi cần thiết, cách xe ô tô có thể đỗ được khi phía trên và phía dưới xe đều có vật cản chỉ vừa khít chiếc ô tô.

Thứ ba, cách dùng năng lượng có thể gọi là vĩnh cửu (không cần cắm sạc điện khi hết pin có thể chạy được mãi mãi mà không cần dừng lại để sạc pin.

Hãy hướng dẫn tôi cách đăng ký bảo hộ, và tôi muốn hỏi khi nộp bảo hộ bản quyền tại Việt Nam thì Việt Nam có tham gia công ước bảo hộ quốc tế không. Và thời gian để đăng ký bảo hộ quốc tế sau khi nộp bảo hộ tại Việt Nam là bao lâu?

Trả lời

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11

- Luật sử đổi bổ xung một số điều của luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12

- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

bao ho sang che

 Tư vấn quyền bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích khi cải tiến sản phẩm

2. Chuyên viên tư vấn:

 Điều 58 luật sở hữu trí tuệ quy định 

Điều 58. Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ

1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có trình độ sáng tạo;

c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

2. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có khả năng áp dụng công nghiệp.Theo những thông tin bạn cung cấp ở trên thì các các cải tiến mà bạn đưa ra có thể được bảo hộ là sáng chế (phải đáp ứng tính sáng tạo)  hoặc giải pháp hữu ích. Một điều cần lưu ý ở đây là bạn phải đáp ứng được tính mới theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

Điều 60. Tính mới của sáng chế

1. Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

2. Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

3. Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

a) Sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này;

b) Sáng chế được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

c) Sáng chế được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức

Chỉ khi đáp ứng quy định tại điều 60 của Luật sở hữu trí tuệ thì sáng chế mới được coi là có tính mới.Về thủ tục đăng ký bảo hộ:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định (bạn có thể tải TẠI ĐÂY)

- Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ (Tài liệu xác định sáng chế cần bảo hộ trong đơn đăng ký sáng chế bao gồm bản mô tả sáng chế và bản tóm tắt sáng chế. Bản mô tả sáng chế gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế.)

- Giấy ủy quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;

- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác.

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (bao gồm:

a) Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;

b) Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.)

- Chứng từ nộp phí, lệ phí. 

LƯU Ý: Nếu thiếu một trong các tài liệu nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ có quyền từ chối tiếp nhận đơn của bạn nên hãy chẩn bị kỹ lưỡng các tài liệu, giấy tờ nói trên tranh cho bạn phải đi lại nhiều lần.

Bước 2: Nộp đơn.

- Đơn có thể được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc tại các địa điểm tiếp nhận đơn khác do Cục Sở hữu trí tuệ thiết lập. Đơn cũng có thể được gửi qua bưu điện tới các địa điểm tiếp nhận đơn.

 Bước 3: Sau khi nộp đơn bạn sẽ nhận được thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ (nếu đơn có thiếu sót) hoặc thông báo chấp nhận đơn (nếu đơn của bạn đã hợp lệ).

Trường hợp người nộp đơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ gửi thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ mà người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng trong thời hạn đã ấn định, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo từ chối chấp nhận đơn và hoàn trả các khoản phí, lệ phí đã được nộp liên quan đến công việc sau thẩm định hình thức theo yêu cầu của người nộp đơn.

LƯU Ý: thời hạn thẩm định hình thức đơn là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Thời hạn Công bố đơn đăng ký sáng chế hợp lệ đc quy định như sau:

(i) Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn;

(iii) Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn.Thời hạn thẩm định nội dung đơn: đối với đơn đăng ký sáng chế là 12 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn);

Bước 4: Cấp văn bằng bảo hộ: 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thủ tục cấp văn bằng bảo hộ theo quy định tại Điều 118 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Về phạm vi bảo hộ:

- Hiện nay Việt Nam đã ký kết khá nhiều điều ước quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, riêng về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp có thể nói tới như Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp, Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS)...

- Sau khi thực hiện đăng ký và dược bảo hộ tại Việt Nam thì bạn sẽ không cần phải thực hiện đăng ký quốc tế nữa mà mặc nhiên bạn sẽ được bảo hộ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Theo luatminhkhue