Vinamilk

Tư vấn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc?

Câu hỏi: Bên công ty mình muốn đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc là 1 mẫu biệt thự ở khu resort. Vậy thủ tục bảo hộ như thế nào?

Trả lời:

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc. Pháp luật Sở hữu trí tuệ không quy định việc bắt buộc phải đăng ký quyền tác giả thì mới được hưởng những quyền tác giả và những quyền liên quan. Quyền tác giả đối với tác phẩm phát sinh tại thời điểm tác phẩm sáng tạo được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định, không phân biệt tác phẩm đã công bố hoặc chưa công bố, đã đăng ký bảo hộ hoặc chưa đăng ký bảo hộ.

Tuy nhiên, việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả giúp cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả không có nghĩa vụ phải chứng minh khi có tranh chấp về quyền tác giả.

ban quyen kien truc

 

Các thức nộp đơn: Nộp tại Cục bản quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả;

- 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

- Giấy ủy quyền (nếu người nộp được ủy quyền);

- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn (nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do thừa kế, chuyển giao, kế thừa);

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu tác phẩm có đồng tác giả);

- Văn bản đồng ý của các đồng sở hữu (nếu quyền tác giả thuộc Sở hữu chung);

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho chủ đơn.

Theo luatminhkhue