Giấc mơ sữa Việt Nam

Tự chế xuồng nước với motor lực đẩy gió

(SHTT) - Những sáng chế điện luôn là điều quan tâm của những người yêu công nghệ. Chỉ với những mẹo đơn giản, chiếc xuống nước tự chế dưới đây đã có thể hoạt động nhờ motor lực đẩy gió.