Vinamilk

Truy trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tai nạn giao thông ở Đồng Nai

(SHTT) - UBND tỉnh Đồng Nai đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng tỉnh yêu cầu truy trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cơ sở nếu để xảy ra tai nạn giao thông.

Ngày 20/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – Trần Văn Vĩnh cho biết đã có công văn yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở ban ngành, UBND các huyện, Thành phố, các trường học Cao đẳng, Đại học có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ đến trường.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục đưa nội dung giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với các cơ sở giáo dục; chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục tăng cường công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.

Hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn hóa giao thông; phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành các quy tắc khi tham gia giao thông; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

di-hai-la-ve-tam-cho-me-nguoi-phu-nu-bi-tau-hoa-dam-tu-vong-thuong-tam-1-1589973216-width900height600

 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh Cuộc vận động “Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông” và mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện cam kết giữa gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục và bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh; gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục, trường đại học để xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân vi phạm.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, UBND các huyện, TP Long Khánh và TP Biên Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời giao trách nhiệm Ban An toàn giao thông cấp huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an cấp huyện, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban An toàn giao thông tỉnh.

Tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cơ sở trực tiếp phụ trách địa bàn nếu để xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên mà nguyên nhân do không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn trong việc triển khai, chỉ đạo kịp thời các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Công an tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh, sinh viên; báo cáo kết quả xử lý vi phạm của học sinh, sinh viên về Ban An toàn giao thông tỉnh vào trước ngày 14 hàng tháng. Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Quang Anh